Plaćanje na rate bez kamate Kreditne kartice

Pogledajte spisak trgovaca
Check Jednostavniji i brži način plaćanja od čekova

Na više od 1600 prodajnih mesta, NLB Komercijalna banka, svojim klijentima, korisnicima kreditnih kartica, omogućila je beskamatno plaćanje na više jednakih mesečnih rata.

Ukoliko kreditnu karticu koristite na POS terminalu NLB Komercijalne banke kod trgovaca sa kojima Banka ima zaključen Ugovor o saradnji , u zavisnosti od dogovora sa trgovcem, možete izvršiti plaćanje u jednakim mesečnim ratama bez kamate.

 

DinaCard kreditna kartica i Visa Revolving Kreditna kartica

  • Transakcija se deli na broj rata koji je dogovoren sa trgovcem i ne ulazi u obračun glavnice za revolving model naplate;
  • Prva rata dospeva na naplatu narednog 15-og u mesecu;
  • Sve sledeće rate dospevaju u narednim mesecima u skladu sa ugovorenom dinamikom otplate i u potpunosti su oslobođene od kamate;

Mastercard Installment kreditna kartica

  • Transakcija se deli na broj rata koji je dogovoren sa trgovcem;
  • Prva rata dospeva odmah, a svaka naredna za mesec dana;
  • Sve rate su u potpunosti oslobođene od kamate.

Detaljnije

Sa obzirom na to da usluga Prodaje na rate bez kamate u momentu kupovine možda neće biti moguća za sve artikle, molimo vas da se pre kupovine (plaćanja) na određenom prodajnom mestu, informišete kod trgovca o detaljima i uslovima pod kojima je kod njih moguće iskoristiti pogodnost plaćanja na rate bez kamate, te da prilikom kupovine u skladu sa tim naglasite da li želite da koristite ovu opciju.

Naglašavamo da Banka nema uticaj na uslove Prodaje na rate bez kamate, već je isto u isključivoj nadležnosti trgovaca. Plaćanje na rate bez kamate predstavlja dodatnu uslugu, koju, zavisno od uslova, potreba i mogućnosti, korisnik na ovim prodajnim mestima može (a ne mora) da iskoristi.

Korisnici mogu da iskoriste opciju prodaje na rate bez kamate na svim prodajnim mestima trgovaca sa kojima Banka ima Ugovor o saradnji u ovom segmentu poslovanja.

DinaCard kreditna kartica, Visa Revolving i Mastercard Installment kartica omogučavaju plaćanje na rate bez kamate na sledećim lokacijama: