ESG Investicioni krediti mikro klijentima

ESG Investicioni krediti mikro klijentima
Check Bez naknade za obradu zahteva
Check Rok otplate kredita – do 84 meseca, sa grejs periodom do 6 meseci
Check Otplata u mesečnim anuitetima.

Karakteristike proizvoda

Kredit je namenjen za finansiranje:

  • energetski efikasnih mera
  • mera za obnovljive izvore energije
  • inkluzionih projekata

Mogućnost refinanisiranja sopstvene investicije izvršene u periodu od maksimalno 12 meseci pre podnošenja zahteva i refinansiranja kredita kod druge sa prihvatljivom namenom.

Opcija isplate kredita: u dinarima sa valutnom klauzulom (po srednjem kursu NBS na dan isplate).

Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od iznosa, ročnosti plasmana i boniteta tražioca kredita, a u skladu sa odlukom Banke.