Bankoosiguranje

Bankoosiguranje

NLB Komercijalna banka je zastupnik u osiguranju Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. i Sava neživotno osiguranje a.d.o.

Kao zastupnik u osiguranju navedenih društava, Banka prodaje sledeće vrste neživotnih osiguranja:

bankoosiguranje-sava