Eskont menica

Eskont menica

Eskont menica

Eskont menica predstavlja efikasan način da klijenti obezbede likvidna sredstva za potrebe tekućeg poslovanja.

NLB Komercijalna banka vrši eskont menica izdatih prvenstveno od strane bonitetnih i prvoklasnih klijenata uz regresno pravo remitenta.

U eskont se uzimaju solo menice koje su indosirane na banku punim indosamentom.