Krediti u saradnji
sa Evropskom bankom
za obnovu i razvoj
SME Reboot linija

Za mikro, mala, srednja preduzeća
i poljoprivrednike
Krediti u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj SME Reboot linije

NLB Komercijalna banka i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) su potpisale Ugovor o korišćenju nove kreditne linije kao podršku za mikro, mala, srednja preduzeća i poljoprivrednike - „SME Reboot“. Nakon uspešne realizacije projekta, korisnici imaju pravo na bespovratna sredstva (grant) u visini od 15% kredita, u skladu sa Izveštajem verifikacionog konsultanta.

SME Reboot linija je program za finansiranje investicija koje obezbeđuju postizanje standarda visokih performansi (EU i međunarodno priznatih), tehnologija i usluga u oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu i kvaliteta i sigurnosti proizvoda, pri čemu se unapređuje njihova konkurentnost.

Glavni benefiti:

  • 15% granta
  • Grejs period do 12 meseci od datuma realizacije kredita
  • Rok vraćanja kredita od 18 do 120 meseci, u zavisnosti od namene projekta klijenta

SME Reboot linija koristi dva modela finansiranja, u zavisnosti od vrste projekta:

  • jednostavni projekti koji se finansiraju kreditima u iznosu do EUR 150.000 (LET projekti)
  • projekti koji se finasiraju kreditima u iznosu preko EUR 150.000, a maksimalno do EUR 1.000.000 (Kompleksni projekti)

Karakteristike proizvoda:

  • Od 18 do 84 meseci za kupovinu opreme, mašina, vozila, poljoprivredne mehanizacije (pogonska mehanizacija stage V), uključujući grace period
  • Od 18 do 120 meseci za izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija ekonomskih objekata, prosumer solarne elektrane, uključujući grace period.
  • Mesečna ili tromesečna otplata, u zavisnosti od segmenta klijenta