Visa Business

Visa Business
Check Visa Secure Program
Check Beskontaktno plaćanje
Check Beskamatno korišćenje kartice

Opremljenu najsavremenijom beskontaktnom tehnologijom koja Vam omogućava brzo i jednostavno plaćanje roba i usluga.

Prednosti:

  • Kupovina roba i usluga kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na VISA označenim prodajnim mestima i bankomatima
  • Mogućnost plaćanja na internetu
  • SMS o izvršenim transakcijama za dodatnu sigurnost
  • Plaćanje putem NLB Pay digitalnog novčanika
  • Grace period do 45 dana
  • Kompaniji može biti izdat neograničen broj kartica, pri čemu zbir vrednosti pojedinačnih mesečnih limita mora biti jednak limitu kompanije
  • Mogućnost definisanja limita po svakoj pojedinačnoj kartici
  • Putno zdravstveno osiguranje za korisnika kartice

Beskontaktno plaćanje:

Upotrebom NFC tehnologije (Near Field Communication) omogućeno je jednostavno i brzo beskontaktno plaćanje prislanjanjem Vaše kartice uz beskontaktni POS uređaj. Vaša kartica ostaje u svakom trenutku uz Vas bez potrebe da je predajete prodavcu radi plaćanja.

Beskontaktno plaćanje se vrši bez unosa PIN-a za iznos transakcija do 4.000 dinara. Savremena tehnologija onemogućava više plaćanja iste kupovine ukoliko greškom više puta prislonite karticu Ukoliko POS uredjaj nije opremljen beskontaktnom tehnologijom kupovinu Vašom karticom obavljate na klasičan načun uz autorizaciju PIN-om.

Obračunska valuta u odnosu na druge strane valute je EUR. Ukoliko se originalna valuta transakcije izvršena Karticom razlikuje od obračunske valute Banke (EUR), prilikom konverzije originalni iznos transakcije biće uvećan za 2%. Kurs zamene druge ino valute u valutu EUR ne definiše Banka.

Da li ste digitalizovani? Da li koristite mobilnu aplikaciju NLB Komercijalne banke NLB Pay?

Aktivirajte NLB Pay aplikaciju

Google Play
Pogodnosti

Visa pogodnosti

Upoznajte aktuelne pogodnosti za korisnike Visa kartica

Saznajte više

Upoznajte se sa našom ponudom