Keš krediti

Prava prilika za dobre odluke

Informativni kalkulator
Check Bez naknade za obradu zahteva
Check Period otplate 13-71 mesec
Check Iznos kredita do 3.000.000 RSD

Za sve vas koji umete da prepoznate dobru ponudu, ovo je prava prilika za jednostavno rešenje uz posebnu akcijsku ponudu keš i kredita za refinansiranje NLB Komercijalne banke. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i ostvarite svoje ciljeve uz povoljnije uslove finansiranja za iznose:

 • Do 600.000 dinara - NKS 11,45%, odnosno 10,45% za kredite sa osiguranjem od nemogućnosti otplate kredita
 • Od 600.000 do 1.200.000 dinara - NKS 9,95%, odnosno 8,95% za kredite sa osiguranjem od nemogućnosti otplate kredita
 • Preko 1.200.000 dinara NKS 9,45%, odnosno 8,70% za kredite sa osiguranjem od nemogućnosti otplate kredita

Akcijska ponuda se odnosi na:

 • nove klijente;
 • postojeće klijente koji refinansiraju obaveze drugih banaka i uzimaju nova sredstva, bez refinansiranja postojećih kreditnih obaveza NLB Komercijalne banke.

Akcija važi do 31.07.2024.godine.

Glavne prednosti

 • Iznos kredita do 3.000.000 dinara
 • Period otplate od 13 do 71 mesec
 • Bez naknade za obradu kredita
 • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita

 

Kreditni kalkulator
Unesite iznos
Maksimalni iznos:
Unesite rok otplate

meseci

Minimalni rok:
Maksimalni rok:
Mesečni anuitet
0 RSD
Iznos kredita sa kamatom
0 RSD

*Kalkulator je informativnog karaktera

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera. Kalkulacija se odnosi na kredite uz prenos/prijem zarade/penzije preko NLB Komercijalne banke. Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.
Za detaljne informacije obratite se Kontakt centru na 011 20 18 600 ili najbližoj ekspozituri NLB Komercijalne banke.
Detaljni kalkulator pogledajte na linku.

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita pruža ključnu uslugu zaštite od neočekivanih događaja koji mogu ometati vašu otplatu kredita. Izbor osiguranja od nemogućnosti otplate kredita je najbolji način za očuvanje vaše finansijske stabilnosti i dodatne sigurnosti za vašu porodicu.

NLB Komercijalna banka vam nudi mogućnost ugovaranja osiguranja od nemogućnosti otplate kredita kao zastupnik u osiguranju osiguravača Sava neživotno osiguranje a.d.o. Više o karakteristikama osiguranja pogledajte na linku.

Nakon odobrenja keš kredita, isplata će biti vršena direktno na vaš račun. Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

AKCIJSKA PONUDA – DINARSKI GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

 Od 50.000,00
do 600.000,00

Od 600.001,00
do 1.200.000,00

Od 1.200.001,00
do 3.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

Dinarski kredit

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Od 13 do 71 meseca

Od 13 do 71 meseca

Od 13 do 71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU

10,45% - fiksna

8,95% - fiksna

8,70% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Blanko menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

- Blanko menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

- Blanko menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Vrši se mesečno u dinarima

Vrši se mesečno u dinarima

 

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.

Uslovi kredita

AKCIJSKA PONUDA – DINARSKI GOTOVINSKI I KREDITI ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

 Do 600.000,00

Od 600.001,00
do 1.200.000,00

Od 1.200.001,00
do 3.000.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

Dinarski kredit

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Od 13 do 71 meseca

Od 13 do 71 meseca

Od 13 do 71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU

11,45% - fiksna

9,95% - fiksna

9,45% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Vrši se mesečno u dinarima

Vrši se mesečno u dinarima

 

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.

Redovna ponuda keš kredita i kredita za refinansiranje

Uslovi kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Od RSD 50.000,00

a max do RSD 3.000.000,00

Od RSD 50.000,00

Do RSD 2.500.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Od 13 do 71 meseca

Od 13 do 71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

12,95% - fiksna

13,95% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Blanko menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

- Blanko menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Vrši se mesečno u dinarima

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.

Reprezentativni primeri

DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

Iznos kredita u RSD

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna

12,95%

12,95%

13,95%

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Obezbeđenje kredita

- Menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

- Menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

- Menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD

13.961,14

13.961,14

13.961,14

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

246,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

50,00

Mesečni anuitet u RSD

12.141,01

12.141,01

12.458,94

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

876.268,85

886.918,85

898.841,88

Efektivna kamatna stopa (EKS) na godišnjem nivou

14,80%

15,35%

15,95%

Obračun je izvršen na dan 25.04.2024. godine.

 Uslovi kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI BEZ OSIGURANJA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do

RSD 3.000.000,00

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do

RSD 2.500.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Od 13 do 71 meseca

Od 13 do 71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% - fiksna

ili

od 6,00% do 8,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

14,95% - fiksna

ili

9,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

 Bez naknade

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Blanko menica Korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Vrši se mesečno u dinarima

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.

Reprezentativni primeri

DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

Iznos kredita u RSD

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna

13,95%

13,95%

14,95%

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Obezbeđenje kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

246,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

50,00

Mesečni anuitet u RSD

12.458,94

12.458,94

12.781,40

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

884.880,74

895.530,74

907.775,40

Efektivna kamatna stopa (EKS) na godišnjem nivou

14,90%

15,44%

16,04%

Obračun je izvršen na dan 25.04.2024. godine.

DINARSKI GOTOVINSKI KREDIT BEZ OSIGURANJA – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

Iznos kredita u RSD

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, promenljiva

11,79%
(6M Belibor* + 6,00%)

11,79%
(6M Belibor* + 6,00%)

14,99%
(6M Belibor* + 9,20%)

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Obezbeđenje kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

246,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

50,00

Mesečni anuitet u RSD

11.777,95

11.777,95

12.794,39

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

 836.530,45

 847.180,45

  908.697,69

Efektivna kamatna stopa (EKS) na godišnjem nivou

12,47%

13,01%

16,09%

*Vrednost 6M Belibor-a na dan 01.03.2024. godine iznosi 5,79%.

Obračun je izvršen na dan 25.04.2024. godine

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita

Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita pruža ključnu uslugu zaštite od neočekivanih događaja koji mogu ometati vašu otplatu kredita. Izbor osiguranja od nemogućnosti otplate kredita je najbolji način za očuvanje vaše finansijske stabilnosti i dodatne sigurnosti za vašu porodicu.

NLB Komercijalna banka vam nudi mogućnost ugovaranja osiguranja od nemogućnosti otplate kredita kao zastupnik u osiguranju osiguravača Sava neživotno osiguranje a.d.o. Više o karakteristikama osiguranja pogledajte na linku.

Kredite za refinansiranje možete dobiti ukoliko ste klijent Banke, ali i kao fizičko lice koje nema otvoren tekući račun kod NLB Komercijalne banke. Klijenti Banke su klijenti koji primaju zaradu ili su u procesu prenosa zarade preko računa u Banci. Krediti su namenjeni fizičkim licima u stalnom radnom odnosu i penzionerima.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Mesečna rata će biti određena u skladu sa iznosom i dogovorenim uslovima.

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Od RSD 50.000,00 do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 3.000.000,00

Od RSD 50.000,00 do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 2.500.000,00

ROK OTPLATE

Od 13 do  71 meseca

Od 13 do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

12,95% -  fiksna

13,95% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

 Bez naknade

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

- Blanko menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

- Blanko menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Vrši se mesečno u dinarima

 

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 3.000.000,00

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit, a max do RSD 2.000.000,00

ROK OTPLATE

Od 13 do  71 meseca

Od 13 do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

13,95% -  fiksna

ili

od 6,00% do 8,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

14,95% - fiksna

Ili

9,20% + 6M BELIBOR - promenljiva

Primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03. / 01.09. koja se primenjuje za tekući šestomesečni period

USKLAĐIVANJE KAMATNE STOPE

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

Usklađivanje kamatne stope se vrši šestomesečno 31.03. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.03.) i 30.09. (primenjuje se vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.09.)

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

 Bez naknade

 Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Blanko menica Korisnika kredita

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Vrši se mesečno u dinarima

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.

 

Reprezentativni primeri

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

Iznos kredita u RSD

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna

12,95%

12,95%

13,95%

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Obezbeđenje kredita

- Menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

- Menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

- Menica Korisnika kredita

- Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita

Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD

13.961,14

13.961,14

13.961,14

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

246,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

50,00

Mesečni anuitet u RSD

12.141,01

12.141,01

12.458,94

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

876.268,85

886.918,85

898.841,88

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

14,80%

15,35%

15,95%

 

Obračun je izvršen na dan 25.04.2024. godine.

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

Iznos kredita u RSD

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna

13,95%

13,95%

14,95%

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Obezbeđenje kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

246,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

50,00

Mesečni anuitet u RSD

12.458,94

12.458,94

12.781,40

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

884.880,74

895.530,74

907.775,40

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou

14,90%

15,44%

16,04%

 

Obračun je izvršen na dan 25.04.2024. godine.

DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA – PROMENLJIVA KAMATNA STOPA

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE

Iznos kredita u RSD

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, promenljiva

11,79%
(6M Belibor* + 6,00%)

11,79%
(6M Belibor* + 6,00%)

14,99%
(6M Belibor* + 9,20%)

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Obezbeđenje kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

Menica Korisnika kredita

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

246,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

50,00

Mesečni anuitet u RSD

11.777,95

11.777,95

12.794,39

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

 836.530,45

 847.180,45

  908.697,69

Efektivna kamatna stopa (EKS) na godišnjem nivou

12,47%

13,01%

16,09%

*Vrednost 6M Belibor-a na dan 01.03.2024. godine iznosi 5,79%.

Obračun je izvršen na dan 25.04.2024. godine.

Potreban vam je dodatni novac i to brzo?

Ako platu ili penziju primate preko računa u NLB Komercijalnoj banci i imate nalog za elektronsko (NLB Eklik) ili mobilno bankarstvo (NLB Mklik), iskoristite pravu priliku i novu ponudu online keš kredita! Priložite potrebnu dokumentaciju i obezbedite dodatna sredstva na računu, bez odlaska u ekspozituru.

Online prijava štedi vam i vreme i novac – možete je obaviti iz svoje fotelje, a online keš krediti se od sada, odobravaju bez naknade za obradu kredita, menice i administrativne zabrane.

Uslovi kredita

ONLINE KEŠ KREDIT

TIP KLIJENTA

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE koji imaju otvoren nalog za NLB Eklik/NLB Mklik

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit,
a max do RSD 600.000,00

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

Do 71 mesec

NOMINALNA KAMATNA STOPA NA GODIŠNJEM NIVOU

12,95%

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Bez menice

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

Reprezentativni primeri

ONLINE KEŠ KREDIT

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/PENZIJE koji imaju otvoren nalog za NLB Eklik/NLB Mklik

Iznos kredita

RSD 300.000,00

Rok otplate

71 meseci

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna

12,95%, fiksna

Naknada banke za obradu kredita

Bez naknade

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa

RSD 246,00

Troškovi izdavanja menica

Bez menice

Mesečni anuitet

RSD 6.070,51

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu

RSD 431.252,21

Efektivna kamatna stopa (EKS) na godišnjem nivou

13,78%

Obračun je izvršen na dan 15.03.2024. godine.

Online keš krediti odobravaju se klijentima Banke sa redovnim primanjima zarade/penzije na računu  otvorenom kod Banke.

 

Dokumentacija

Iskoristite pravu priliku da povučete pametan potez za one koje volite uz kredite za penzionere sa:

 • fiksnim anuitetom tokom celog perioda otplate kredita
 • bez prenosa penzije i
 • uz Dunav osiguranje života.

Obezbeđenje kredita čine menica korisnika kredita i polisa osiguranja života Kompanije Dunav osiguranje. Banka plaća premiju osiguranja.

Krediti su namenjeni svim penzionerima, bez obzira da li primaju penziju (ili su u procesu prenosa penzije) preko računa u Banci ili ne.

Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita.

Mesečna rata će biti određena u skladu sa iznosom i dogovorenim uslovima.

Pogledajte sve uslove, proverite na konkretnom primeru da li kredit odgovara vašim potrebama i saznajte koja dokumenta su potrebna za podnošenje zahteva.

Uslovi kredita

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE

TIP KLIJENTA

KLIJENTI SA PRIJEMOM PENZIJE/U PROCESU PRENOSA PENZIJE

KLIJENTI BEZ PRENOSA PENZIJE

IZNOS KREDITA

Do visine kreditne sposobnosti podnosioca zahteva za kredit a maksimum do RSD 2.000.000

VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT

Dinarski kredit

ROK OTPLATE

do  71 meseca

NOMINALNA KAMATNA STOPA,

NA GODIŠNJEM NIVOU

15,95% - fiksna

16,95% - fiksna

NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA

Bez naknade

OBEZBEĐENJE KREDITA

Blanko menica korisnika kredita

Polisa osiguranja života Kompanije Dunav osiguranje a.d.o. vinkulirana u korist Banke

OTPLATA KREDITA

Vrši se mesečno u dinarima

 

 

Reprezentativni primeri

DINARSKI GOTOVINSKI KREDITI I KREDITI ZA REFINASIRANJE SA OSIGURANJEM ŽIVOTA ZA PENZIONERE

Tip klijenta

KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM PENZIJE

KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA PENZIJE

KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA PENZIJE

Iznos kredita u RSD

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Rok otplate u mesecima

71

71

71

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna

15,95%

15,95%

16,95%

Naknada Banke za obradu kredita

Bez naknade

Bez naknade

Bez naknade

Obezbeđenje kredita

- Menica Korisnika kredita

- Polisa životnog osiguranja

- Menica Korisnika kredita

- Polisa životnog osiguranja

- Menica Korisnika kredita
- Polisa životnog osiguranja

Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD

-

150,00

-

Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD

246,00

246,00

246,00

Troškovi izdavanja menica u RSD

50,00

50,00

50,00

Mesečni anuitet u RSD

10.923,62

10.923,62

11.199,76

Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD

775.873,02

786.523,02

795.478,96

Efektivna kamatna stopa (EKS) na godišnjem nivou

17,19%

17,83%

18,35%

Obračun je izvršen na dan 15.03.2024. godine.

 

Dokumentacija