NLB BizKlik

Banka na klik od vas

NLB BizKlik
Check 24/7 Bankarske usluge online
Check Gde god da se nalazite
Check Jednostavno, bezbedno i brzo

NLB BizKlik servisi - eBizKlik i mBizKlik  predstavljaju servise elektronskog bankarstva namenjene za vršenje bankarskih usluga online, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, sa bilo kog mesta.

Korisnicima NLB eBizKlik i mBizKlik  - malim i srednjim preuzećima, preduzetnicima, advokatima, udruženjima i sl. - smo omogućili da na bezbedan, brz i jednostavan način upravljaju svojim računima i vrše platne transakcije čime će uštedeti svoje vreme, novac i usmeriti se na rad i razvoj svog poslovanja.

NLB eBizKlik


Da biste dodali devizni račun na postojeći BizKlik profil potrebno je da popunite NLB BizKlik pristupnicu na kojoj ćete pored ostalih obaveznih podataka čekirati i opciju „Platni promet sa inostranstvom“ - kao ovlašćeno lice za BizKlik navodite lice koje je već ovlašćeno za rad po dinarskom računu uz obavezno čekiranje nivoa ovlašćenja.

Popunjenu, potpisanu i pečatiranu (ukoliko koristite pečat) pristupnicu predajete najbližem šalteru NLB Komercijalne banke i nakon završene administracije,prema Vašem zahtevu, devizni račun će Vam se pojaviti na početnoj strani web aplikacije - u mBank aplikaciji isti vam je dostupan prevlačenjem ekrana ulevo. 
                                                   

Uputstvo za obavljanje platnog prometa sa inostranstvu možete pronaći na linku

bizklik

NLB eBizKlik

 • Pregled stanja, prometa i plaćanje po dinarskim i deviznim računima (plaćanje prema inostranstvu) uz slanje priloga
 • Slanje zahteva za kupoprodaju deviza
 • Mogućnost kreiranja i slanja dinarskih i deviznih naloga sa valutom unapred
 • Prijem deviznih priliva i slanje rasporeda priliva (statističkog izveštaja)
 • Pregled stanja,prometa i arhive za sve devizne transakcije
 • Pregled i preuzimanje izvoda
 • Autorizacija platnih transakcija SMS/OTP jednokratnom lozinkom
 • Komunikacioni centar – dvosmerna komunikacija sa Bankom
 • Dostupan 24/7 365 dana u godini

 

bizklik

NLB mBizKlik

 • Pregled stanja,prometa i plaćanje po dinarskim računima
 • Slanje zahteva za kupoprodaju deviza
 • Mogućnost kreiranja i slanja dinarskih i deviznih naloga sa valutom unapred
 • Prijem deviznih priliva
 • Pregled stanja,prometa i arhive za sve devizne transakcije
 • Pregled i preuzimanje izvoda
 • Autorizacija platnih transakcija PIN kodom
 • Komunikacioni centar – dvosmerna komunikacija sa Bankom
 • Dostupan 24/7 365 dana u godini
bizklik

Kako da postanete korisnik BizKlik servisa?

- Za korišćenje eBizKlik servisa potrebno je da u  najbližoj ekspozituri Banke popunite dokumentaciju i u roku od dva radna dana ćete dobiti sledeće pristupne parametre:

 • Korisničko ime (username) se šalje na prijavljenu e-mail adresu,
 • Na prijavljeni broj mobilnog telefona SMS porukom se šalje Lozinka za aktivaciju NLB eBizKlik (važnost pristupnih - - -parametara za aktivaciju je 3 dana od dobijanja istih)
 • Nakon unosa korisničkog imena i lozinke za aktivaciju potrebno je da kreirate Vašu lozinku prema definisanim pravilima nakon čega je aplikacija spremna za korišćenje

 

- Za korišćenje mBizKlik aplikacije potrebno je da u najbližoj ekspozituri Banke popunite dokumentaciju i u roku od dva radna dana ćete dobiti sledeće  pristupne parametre:

 • Registracioni kod se šalje na prijavljenu e-mail adresu
 • Na prijavljeni broj mobilnog telefona SMS porukom se šalje aktivacioni kod
 • Nakon unosa kodova i kreiranja Vašeg PIN koda aplikacija je spremna za korišćenje

* Preduslov za korišćenje mBizKlik servisa je aktivan eBizKlik servis

Prijava i autorizacija u BizKlik servisima:

NLB eBizKlik

 • Prijava se vrši korisničkim imenom i lozinkom ili Digitalnim sertifikatom
 • Plaćanje potvrđuju SMS/OTP jednokratnom lozinkom koja se šalje na prijavljeni broj mobilnog telefona u vidu besplatne SMS poruke, odnosno PIN kodom u mBizKlik aplikaciji.

 

NLB mBizKlik 

 • Prijava i plaćanja u aplikaciju se vrši pomoću PIN koda koji se generiše priliko registracije.
 • Aplikacija NLB mBizKlik je dostupna za Android i iOS telefone a preduslov za aktiviranje mBizKlik servisa je aktivan eBizKlik web servis.
 • Za aktivaciju mobilne aplikacije potrebno je da preuzmete aplikaciju NLB mBizKlik sa donjih linkova za prodavnice aplikacija
Želite da vas kontaktiramo?
Molimo vas da popunite kontakt formu
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*
Savetnik Kontaktirajte vašeg agro savetnika Spisak ekspozitura (PDF)
Telefon ili pozovite 011 201 86 00
Email Vaše interesovanje možete uputiti
i na mail adresu:
krediti.poljoprivreda@nlbkb.rs

Pravila korišćenja elektronskog i mobilnog bankarstva za pravna lica i preduzetnike

Uputstvo i najčešća pitanja

 

Telefon tehničke podrške Halcoma: 011 3032 432