Akcijska ponuda agro kredita

do 31.03.2024.

Akcijska ponuda agro kredita

akcija-1

Akcijska ponuda kredita u dinarima za obrtna sredstva i likvidnost poljoprivrednicima

 • Krediti u dinarima
 • Fiksna kamatna stopa
 • Rok otplate kredita – do 36 meseca, sa grejs periodom od 6 meseci
 • Otplata u u mesečnim/ tromesečnim / šestomesečnim anuitetima.

Namena:

 • Obrtna sredstva;
 • Tekuća likvidnosti.

Refinansiranje kredita u drugim bankama (kredita koji su inicijalno odobreni za obrtna sredstva ili likvidnost).

Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od iznosa, ročnosti plasmana i boniteta tražioca kredita, a u skladu sa odlukom Banke.

akcija-2

Akcijska ponuda investicionih kredita za poljoprivrednike

 • Krediti u dinarima sa valutnom kluzulom
 • Fiksna kamatna stopa
 • Rok otplate kredita – do 60 meseca, sa grejs periodom od 6 meseci
 • Otplata u u mesečnim/ tromesečnim / šestomesečnim anuitetima.

Namena:

 • Kupovina nove i polovne poljoprivredne mehanizacije, opreme za primarnu i sekundarnu poljoprivrednu proizvodnju i opreme za skladištenje poljoprivrednih proizvoda
 • Kupovina vozila (za poslovne svrhe),
 • Podizanje plastenika,
 • Izgradnja staklenika,
 • Kupovina sistema za navodnjavanje,
 • Kupovina, osnovnog i matičnog stada i jata,
 • Podizanje višegodišnjih zasada,
 • Kupovina, izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija poljoprivrednih objekata
 • Kupovina poljoprivrednog zemljišta
 • Refinansiranje sopstvenih ulaganja u investicije u prethodnih 12 meseci
 • Refinansiranje kredita odobrenih za investicije u drugim bankama

Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od iznosa, ročnosti plasmana i boniteta tražioca kredita, a u skladu sa odlukom Banke.

Kako do agro kredita?

Želite da vas kontaktiramo?
Molimo vas da popunite kontakt formu
Obavezno polje
Obavezno polje
Obavezno polje
+381
Upoznat/a sam sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti*