Brisanje ZIF FIMA SEE ACTIVIST iz Registra IF

Obaveštavamo javnost i članove Zatvorenog investicionog fonda FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST ad Beograd da je Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj: 3/3-105-43/7-19 od 24.04.2019. godine zatvoreni investicioni fond FIMA SOUTHEASTERN EUROPE ACTIVIST ad Beograd sa sedištem na adresi: Beograd, Bulevar M. Pupina 10a, MB 20444886, PIB 105708978,  izbrisan iz Registra investicionih fondova.