Ekspozitura u Staroj Pazovi u novom prostoru

Komercijalna banka u Staroj Pazovi od nedavno posluje u novom, većem poslovnom prostoru, koji se nalazi u Ulici kralja Petra I Karađorđevića 22. U ovoj ekspozituri klijentima su dostupni proizvodi i usluge iz svih segmenata bankarskog poslovanja.

Klijenti na jednom mestu, na najbrži i najkvalitetniji način mogu da obave dnevno - operativne poslove, a takođe, adekvatna podrška je obezbeđena i u segmentu kreditiranja.

Komercijalna banka uspešno posluje u Staroj Pazovi već 17 godina i za to vreme pridobila je naklonost velikog broja uglednih klijenata. Banka je uvek težila da bude bliža klijentima, da bude njihova podrška i partner. Od 23. septembra poslujemo na novoj lokaciji, u većem prostoru, koji može da primi više klijenata i koji ima veći parking, neposredno ispred ekspoziture.

Komercijalna banka je u poslovanju  u Staroj Pazovi zastupljena u svim sferama života, stanovništvu nudimo sve vrste proizvoda i usluga, stambene, gotovinske, auto, potrošačke i studentske kredite, platne kartice, elektronske servise. Naš adut je ponuda za privredne klijente, preduzetnike, mikro, mala, srednja i velika preduzeća. Nudimo podršku u kreditiranju likvidnosti, obrtnih sredstava i investicija, uz vrhunsku uslugu u oblasti platnog prometa. Takođe, imamo biznis kartice i elektronsko bankarstvo. Naši veoma dragi klijenti su i poljoprivrednici, za koje, osim standardne ponude, Banka ima i povoljne kredite u saradnji sa Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu”, rekla je na otvaranju direktorka ekspoziture Božica Jurišić.

Ekspozitura Komercijalne banke u Staroj Pazovi ima oko 8.500 klijenata fizičkih i pravnih lica i preduzetnika, od kojih je oko 1.000 poljoprivrednika i obavlja sve vrste bankarskih poslova.

Novi prostor Komercijalne banke organizovan je tako da se svakom klijentu individualno posveti puna pažnja, kako bi se na najbolji način izašlo u susret potrebama klijenata.

Radno vreme ekspoziture je radnim danima od 8 do 16 časova, a klijentima je za podizanje gotovine dostupan bankomat 24 časa dnevno.