Gotovinski i krediti za refinansiranje Komercijalne banke uz mogućnost osiguranja

Komercijalna banka je upotpunila svoju kreditnu ponudu dinarskim gotovinskim i kreditima za refinasiranje sa mogućnošću osiguranja, čime klijentima obezbeđuje sigurnost i kontinuitet u otplati u slučaju gubitka posla i smrti usled nezgode.

 

Rok otplate za ove kredite je od 37 do 120 meseci, a maksimalni iznos kredita je 2,5 miliona dinara.

 

Zahtev za kredit mogu podneti i lica koja nisu klijenti Komercijalne banke. Kamatna stopa je nešto povoljnija za klijente Banke i fiksna je u prvih 36 meseci otplate, a obezbeđenje kredita čine dve blanko menice korisnika kredita i Polisa osiguranja od nemogućnosti vraćanja kredita usled gubitka posla i smrti usled nezgode.

 

REPREZENTATIVNI PRIMER – KLIJENTI KOMBANK: iznos kredita 500.000 dinara, rok otplate 99 meseci, NKS 9,95% prvih 36 meseci otplate, NKS nakon 36 meseci 6M BELIBOR + 6,25%, EKS 11,33%, mesečni anuitet 7.423,67 dinara prvih 36 meseci otplate, mesečni anuitet 7.434,45 dinara nakon 36 meseci otplate, ukupan iznos kredita sa kamatom 735.622,34 dinara, premija osiguranja 13.855,20 dinara.