Istorijski profit od 8,12 milijardi dinara

Komercijalna banka Beograd ostvarila je u 2018. pojedinačno i na nivou Grupe, zajedno sa svojim subsidijarima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, najveći profit od svog osnivanja, izjavio je danas predsednik Izvršnog odbora Banke, Vladimir Medan.

Medan je, predstavljajući rezultate poslovanja akcionarima i investitorima Banke u prostorijama Beogradske berze, precizirao da je Komercijalna banka Beograd prošle godine ostvarila dobit od 8,12 milijardi dinara.

„Kada tome pridodamo i dva subsidijara, Komercijalnu banku Banja Luka i Komercijalnu banku Podgorica, koji su značajno kontribuirali ukupnom rezultatu sa po jedan milion evra, onda je konsolidovana dobit 8,38 milijardi dinara", rekao je on.

Depoziti Komercijalne banke su  na kraju prošle godine dostigli 319 milijardi dinara i uvećani su za 11 procenata, odnosno za 31 milijardu dinara, a rast od 11 procenata beleže i depoziti  Grupe, koji su iznosili 359 milijardi.

„Gro našeg poslovanja upravo je baziran na depozitima. Oni su temelj Komercijalne banke. Podatak o rastu depozita od 11 odsto pokazuje da je Komercijalna banka brend, da je Komercijalna banka poverenje jer samo ako verujemo banci poveravamo joj ono što je nama vredno - svoj novac, svoje depozite", poručio je Medan.

Banka je takođe zabeležila rast devizne štednje sa 1,62 milijarde evra iz 2017. godine na 1,69 milijardi evra na kraju 2018.

Prezentujući vlasničku strukturu Komercijalne banke, gde su najveći pojedinačni akcionari Republika Srbija (41,47%), EBRD (24,43%) i Međunarodna finansijska korporacija ((10,15%), Medan se osvrnuo i na trend kretanja cene akcija Banke, koje su na kraju 2017. godine iznosile u proseku 1.800 dinara, dok se danas njima trguje iznad 2.700 dinara.

„Da budem precizan, jučerašnja cena trgovanja akcijama Komercijalne banke je bila 2.805 dinara, što je istorijski rekord koji su cene akcija Banke poslednjih godina postigle", istakao je Medan.

Takav trend je, kaže, rezultat onoga što su Komercijalna banka Beograd i Grupa ostvarili prošle godine.

Ukupan kapital Banke je na kraju prošle godine iznosio 68 milijardi dinara, a kapital Grupe 72 milijarde, naveo je Medan, naglasivši da je Komercijalna banka dobro kapitalizovana i da ovaj iznos kapitala garantuje stabilnost u funkcionisanju banke i predstavlja branu od bilo kakvih problema u potencijalnim uslovima eksternih i internih nestabilnosti.

Ukupni neto krediti banke su povećani sa 153,4 milijarde dinara iz 2017. godine na 167,3 milijarde prošle godine, a cilj je da se ovakav uzlazni trend nastavi i pojača u ovoj godini, rekao je Medan.

Posebno je istakao da Komercijalna banka posluje i na teritoriji Kosova i da je jedina koja ima UNMIK-ovu licencu.

Predočio je, takođe, da i pored negovanja tradicionalnog bankarstva, koje oličava „ljudsko lice" na šalterima ekspozitura banke, Komercijalna banka ne zanemaruje nove tehnologije, već naprotiv razvija elektronske servise i usluge elektronskog bankarstva.

„Komercijalna banka kao brend i mreža filijala i ekspozitura u Srbiji i u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, jeste stub stabilnosti ne samo srpskog bankarskog tržišta, nego i tržišta u regionu na kojima posluje", zaključio je Medan.