Izvestaj sa održane redovne sednice Skupstine Banke - 27.04.2017. godine