Novi stambeni krediti Komercijalne banke

Komercijalna banka kreirala je novu ponudu stambenih kredita sa deviznom klauzulom, osiguranih kod NKOSK. Kamatna stopa je izuzetno povoljna i u fiksnom je iznosu u prvih 36 meseci otplate.

 

Kredit se odobrava do visine kreditne sposobnosti klijenta i najvećim rokom otplate do 30 godina. Klijenti mogu da koriste grejs period do 12 meseci, uz pripis obračunate kamate glavnom dugu ili mesečno plaćanje kamate u grejs periodu.

 

Stambeni krediti iz ovog programa mogu biti iskorišćeni za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju, sanaciju i dogradnju stambenog objekta.

 

Minimalni uslovi potrebni za apliciranje za stambeni kredit su stalni radni odnos od minimum 6 meseci kod sadašnjeg poslodavca i ukupan radni staž od minimum 12 meseci.

 

Detalji ove ponude, kao i obračunat reprezentativni primer, nalaze se na linku.