Od tipografije do animacije

Galerijski prostor KomBank Art hol ovu godinu završava još jednom izložbom radova studenata Fakulteta primenjenih umetnosti, sa odseka Primenjena grafika.

 

Izložba nosi naziv „FotoAnimaGraf“ po nazivima modula ovog odseka: fotografija, animacija i grafika i knjiga. Izabrani radovi nastali su u procesu nastave u proteklih deset godina.

 

„Primenjena grafika je najveći odsek Fakulteta primenjenih umetnosti, na kojem se ostvaruje nastava na tri modula za koje se studenti prilikom upisa opredeljuju, a to su: fotografija, animacija i grafika i knjiga. U ciklusu planiranih izložbi kojim će se Odsek predstaviti, posebno su izdvojeni radovi u štampanoj formi iz predmeta grafika, studijska i kreativna fotografija. Takođe, za predstavljanje Odseka izabrali smo i video prezentaciju, u okviru koje se osim realizovanih radova može videti i njihovo izvođenje, odnosno proces rada u nastavi“, rekla je docent dr Marijana Paunović, šef odseka Primenjena grafika.

 

Uz asocijaciju na instrument – aparat, naziv izložbe „FotoAnimaGraf“, ima za cilj da prikaže strukturu samog Odseka, odnosno programske sadržaje sva tri modula kao osnovnih nastavnih jedinica Odseka, koje su međusobno srodne, imajući karakteristike interdisciplinarnog prožimanja i sadejstva. Zato su na ovoj izložbi prikazani radovi izdvojeni po stručnim predmetima koji su matični za polje grafike: grafika, ilustracija, pismo, tipografija, grafika knjige, animacija, studijska, kreativna i dokumentarna fotografija, projektovanje oblika, crtanje i slikanje.

 

Izložba će biti otvorena do 8. januara 2019. godine, svakog dana od 8 do 20 časova.