Tekući računi za mali biznis i preduzetništvo

Komercijalna banka u portfoliju proizvoda namenjenih mikro klijentima ima tekuće račune za mali biznis i preduzetništvo - Kombank Standard i Kombank Ekspert. Ovi računi kreirani su u skladu sa potrebama preduzetnika i mikro privrednih subjekata, u cilju lakšeg i efikasnijeg poslovanja. 

U okviru Kombank Standard tekućeg računa klijentima su na raspolaganju sledeći proizvodi i usluge: dinarski tekući račun sa dostavom izvoda na e-mail adresu, devizni račun, Hal E-bank ili Web E-bank KOmBANK BIZ bez naknade za mesečno održavanje, E-commerce bez naknade za implementaciju i korišćenje za sve klijente čiji je mesečni promet putem elektronske trgovine veći od 100 hiljada dinara, POS terminal, Mastercard business debitna i Visa Business kartica sa odloženim plaćanjem, kao i dozvoljeno prekoračenje - overdraft kredit.

Kombank Ekspert napredni tekući račun, osim navedenih proizvoda i usluga Standard tekućeg računa, uključuje još tri dodatne usluge: M-bank bez naknade za mesečno održavanje, kredit za obrtna sredstva sa naknadom za obradu zahteva umanjenom za 50% i Kombank Premijum tekući račun za vlasnika ili zakonskog zastupnika bez mesečne naknade.

Mesečna naknada za vođenje Kombank Standard tekućeg računa je 595 dinara, a za Kombank Ekspert tekući račun 995 dinara. Procedura za otvaranje ovih računa je vrlo jednostavna, dovoljno je samo da klijent poseduje dinarski tekući račun u Komercijalnoj banci.

Više informacija klijenti mogu dobiti u svim ekspoziturama Komercijalne banke, na brojeve telefona Kontakt centra 011 20 18 600 i 0700 800 900.