#OkvirPodrške

Ovo je naš dom. Region velikih ljudi i ideja. Zato ove godine otvaramo #OkvirPodrške za kompanije i stvaramo prilike za ideje o održivosti i projekte za bolje sutra.

Predstavite nam se

Region velikih ljudi i ideja

U regionu koji je naš dom, bili smo među prvima koji su gledali ka zvezdama, planirali odlazak u svemir i postavili temelje moderne električne energije.  Ovaj region je bio dom izuzetnim pojedincima koji su svojim delima promenili svet nabolje. Ovogodišnji #OkvirPodrške posvećujemo njihovim potomcima i njihovim snovima o boljoj budućnosti. 

Prilika za sve vas koji stvarate bolju budućnost

Ovogodišnji #OkvirPodrške pruža priliku biznis idejama van okvira. Cilj nam je da pronađemo jedinstvene i inovativne ideje koje na najbolji način adresiraju izazove održivosti širom regiona.

U okviru projekta, na svakom tržštu gde NLB Grupa posluje, dodelićemo bankarske pogodnosti za 10 najboljih preduzetničkih ideja, koje mogu osigurati bolju i lepšu budućnost za sve nas. Tri regionalna pobednika će lakše materijalizovati svoju viziju i početi da menjaju svet nabolje zahvaljujući našoj finansijskoj asistenciji, komunikacionoj podršci i konsultantskoj usluzi.

Podrška za budućnost

Tri ideje odabrane od strane ekspertskog žirija kao najbolji odgovori na izazove održivosti, obnovljive privrede i budućnosti, NLB Grupa će novčano podržati:

1. mesto: Iznos od 50.000 EUR
2. mesto: Iznos od 30.000 EUR
3. mesto: Iznos od 20.000 EUR

Pored novčane podrške, tri pobedničke kompanije dobiće i konsultantsku podršku kompanije Delloite u trajanju do 8 sati, za uspešnu primenu principa održivog poslovanja u strateške i operativne procese u kompaniji. Pobednike ćemo predstaviti na Bloomberg kanalima (TV-u, Bloomberg Adria Businessweek-u  i na bloombergadria.com stranici.

10 odabranih finalista sa našeg tržišta, dobiće priliku da koriste sledeći niz pogodnosti:

 • 6 meseci besplatnog održavanja poslovnog paketa - računa (za nove klijente koji još uvek nemaju poslovni račun/paket na dan prijave);
 • 12 meseci bez naknade za korišćenje POS terminala;
 • 12 meseci bez naplate mesečne članarine za jednu odabranu Mastercard Business debitnu karticu;
 • promocija 10 odabranih finalista u sopstvenim medijima i na digitalnim kanalima uz podršku NLB KB i medijskog partnera projekta

 

Velikani današnjice za velikane budućnosti

Inspirisani velikanima prošlosti, u potrazi smo za budućim velikanima ovog regiona. Kao deo konkursa koji se održava od 22. septembra do 22. oktobra 2022, prvostepena komisija će odabrati 10 finalista sa svakog tržišta.
Drugostepena regionalna komisija će nakon toga, od 60 finalista sa tržišta regiona odabrati 3 regionalna pobednika. Proglašenje pobednika će se održati u Beogradu, 22. novembra, 2022. na godišnjoj Bloomberg konferenciji.

 

Uslovi za učešće

Pravila i Uslovi OkvirPodrske 2022

 

Naša vizija budućnosti

Naša pažnja je usmerena na budućnost ovog regiona i posvećeni smo kreiranju boljeg života za današnju i buduće generacije. Zato što, za nas, ovaj region nije samo tačka na mapi. Ovaj region je naš dom.

Kako poslati prijavu?

1

Upoznajte se sa uslovima za učešće u konkursu

Uslovi za učešće
2

Preuzmite formu za prijavu

Samo kompletne popunjene forme možemo uzeti u obzir.

Forma za prijavu
3

Pošaljite prijavu

Pošalji

Najčešća pitanja

Pravo prijave na konkurs imaju sva pravna lica, preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva, koja imaju registrovano sedište u Republici Srbiji.

Finalisti sa srpskog tržišta moraju da imaju poslovni račun ili poslovni paket kod NLB Komercijalne banke AD Beograd, da imaju NLB KB biznis karticu i da prihvataju platne kartice na fizičkim i internet prodajnim mestima tokom perioda od 24 meseca nakon konačnog izbora 10 finalista sa srpskog tržišta. Ako prevremeno raskinu ugovor, obavezuju se da izvrše povraćaj popusta dobijenih u okviru ovog projekta za svaku iskorišćenu uslugu.

Od tri (3) regionalna pobednika sa pravom na podršku, ako dolaze sa teritorije Srbije, traži se da na NLB Komercijalnu banku AD Beograd prenesu najmanje 50% svojih godišnjih plaćanja (ovo važi za nove klijente koji nemaju poslovni račun/paket kod NLB Komercijalne banke AD Beograd na datum prijavljivanja na ovaj konkurs).

Kandidati mogu da podnesu svoje prijave isključivo na obrascu dostupnom na sledećem veb-sajtu: www.nlbkb.rs/okvir, zaključno sa 22.10.2022. godine.

Svaki kandidat može da podnese samo jednu prijavu.

Poslovni subjekt koji se prijavljuje na konkurs treba da ispunjava sledeće kriterijume:

 • Podnosilac prijave je klijent NLB Komercijalne banke AD Beograd ili će postati klijent NLB Komercijalne banke AD Beograd pre dodele podrške, otvaranjem poslovnog računa ili zaključenjem ugovora o poslovnom paketu,
 • Podnosilac je pravno lice, preduzetnik ili poljoprivredno gazdinstvo sa registrovanim sedištem u Republici Srbiji,
 • Obavlja delatnost najmanje 24 meseca,
 • Ne učestvuje ni u jednoj aktivnosti za koju se sumnja da krši važeći pravni, fiskalni ili regulatorni okvir;
 • Kompanija ili projekat sa kojim se poslovni subjekt prijavljuje na konkurs su održivi, ukoliko:

Prijava nije uslovljena tipom delatnosti. Ključno je da dajete priliku održivim idejama i projektima za bolje sutra i da vaše poslovanje ima pozitivan uticaj na lokalno okruženje;

NLB ne podržava aktivnosti za koje se sumnja da krše važeći zakonski, poreski ili regulatorni okvir.

Naravno, pre dodele podrške ćete postati klijent NLB Komercijalne banke AD Beograd, otvaranjem poslovnog računa ili zaključenjem ugovora o poslovnom paketu.

Finalisti sa srpskog tržišta moraju da imaju poslovni račun ili poslovni paket kod NLB Komercijalne banke AD Beograd, da imaju NLB KB biznis karticu i da prihvataju platne kartice na fizičkim i internet prodajnim mestima tokom perioda od 24 meseca nakon konačnog izbora 10 finalista sa srpskog tržišta. Ako prevremeno raskinu ugovor, obavezuju se da izvrše povraćaj popusta dobijenih u okviru ovog projekta za svaku iskorišćenu uslugu.

Ukoliko budete među 10 finalista Konkursa #OkvirPodrške sa našeg tržišta, očekuju Vas sledeći benefiti:

 • 6 meseci besplatnog održavanja poslovnog paketa - računa (za nove klijente koji još uvek nemaju poslovni račun/paket na dan prijave);
 • 12 meseci bez naknade za korišćenje POS terminala;
 • 12 meseci bez naplate mesečne članarine za jednu odabranu Mastercard Business debitnu karticu;
 • promocija 10 odabranih finalista u sopstvenim medijima i na digitalnim kanalima uz podršku NLB KB i medijskog partnera projekta